Významné dny ve vánočním čase

4.12. – Svatá Barbora V den svaté Barbory se dodržuje zvyk řezání třešňových větviček, tzv. „barborek“. Používají se na ozdobu domova v předvánočním čase – vloží se do vody a čeká se, až větvičky vykvetou. V dřívějších dobách to znamenalo, že kolikátý den větvička od uříznutí vykvete, tolikátý měsíc bude její majitel šťastným. Třešňovou větvičku […]

Celý článek

Další symboly Vánoc

Koledy Koledy nebo také hudba Vánoc byly nedílnou součástí oslav narození malého Ježíška. Koledy byly velmi rychle se šířící vánoční kratochvílí, kterou ve středověku šířili po celé Evropě potulní žáci. Vznik našich nejstarších koled se datuje někdy do doby předhusitské. Purpura Purpura patřila neoddělitelně do staročeských Vánoc.Podle některých zdrojů pochází pálení purpury ze starého keltského […]

Celý článek

Vánočka

Vánočka má mnohaletou historii. První zmínka o ní pochází z 16. století. V dřívějších dobách ji lidé označovali jako húsku nebo caltu a v Čechách se setkáváme s různým krajovým pojmenováním: pletenice, pletanka, štědrovice, žemle, ceplík. Dříve vánočku mohli pést pouze pekaři. Až od 18. století si ji lidé začali péct i doma. První kus […]

Celý článek

Ježíšek

Štědrý večer je v našich zemích neodmyslitelně spojen s příchodem Ježíška, který přináší dárky všem hodným lidem, zejména pak dětem. Ježíšek přichází každým rokem v noci z 24. na 25. prosince na svět a jeho příchod je spojován s nadějí v lepší časy. Podoba Ježíška je vysvětlována různě. Velkou zásluhu na matení dětí má současný […]

Celý článek

Betlém, jesličky

Betlém byl hlavním symbolem Vánoc až do 19. století, kdy začal být vytlačován vánočním stromkem. Betlémy se nejčastěji objevovali v kostelech a klášterech, až v pozdější době se rozšířili i do vesnických domků mezi prostý lid. K základním figurkám patří Ježíšek v jeslích, Marie, Josef, tele, volek, pastýř se stády a tři mudrci. Přidávají se […]

Celý článek