Úvod » Vánoční symboly » Vánoční stromeček a dárky

Vánoční stromeček a dárky

Vánoční stromeček

V Čechách se zvyk zdobení stromečku ujal v první polovině 19. století. Zpočátku si stromeček mohli dovolit pouze bohatší rodiny, ale postupně se stromeček rozšířil do všech stavení.
Až do poloviny 20. století byla hlavním vánočním stromem jedle, později ji nahradily pro svou snadnější dostupnost smrčky a borovice.

Dárky

Už ve starém Římě si lidé při příležitosti oslav Nového roku mezi sebou vyměňovali dárky. Výměna dárků byla projevem přátelství a křesťanské lásky k bližnímu.
Dárky, které dětem nosil svatý Mikuláš nebo které lidé nacházeli pod vánočním stromečkem, měly původní symbolický význam.


autor: Zdeňka Maděrová