Úvod » Vánoční zvyky » Štědrý den

Štědrý den

Štědrým dnem začínají Vánoce.

Podle legendy se v tento den narodil Ježíšek poté, co se Marie a Josef vydali na dlouhou cestu z Nazaretu do Betléma, kvůli sčítání lidu. Té noci nebyl v Betlémě volný žádný nocleh, proto zůstali spát v salaši nedaleko městských bran. Místo do kolébky byl Ježíšek uložen do jesliček, které sloužily ke krmení dobytka.

První se o narození Ježíše dozvěděli pastýři, kterým se zjevil anděl a zvěstoval, že se narodil Spasitel. Pastýři se tedy hned vydali na cestu, aby se novému králi poklonili. Z východu se s cennými dary vydali tři mudrcové, kterým cestu ukazovala jasně zářící hvězda – byli to Tři králové. Jako dar mu nesli myrhu, kadidlo a zlato.


autor: Dana Divecká